Vang khuyến mãi tháng 7

Nội dung chi tiết nếu có:

Mùa hè, mùa của những chuyến du lịch biển với nhiều món hài sản tươi ngon thì không thể thiếu những chai rượu vang trắng hay Champgane.